Perfetti-methode

Home


Wat is Ergotherapie?


Wat doet een ergotherapeut?


Iets over Inge


Contact

Cognitief therapeutische oefeningen volgens Perfetti


Bij de behandeling van neurologische stoornissen en hemiplegie (halfzijdige verlamming) kan deze therapievorm ingezet worden.

Professor Carl Perfetti, een Italiaanse neuropsychiater. Hij ligt aan de bais van dit concept. Hij gaat ervan uit dat revalidatie een leerproces is onder pathologische omstandigheden. De verloren gegane bewegingsmogelijkheden zullen pas dan tot tevredenheid leiden als ze in samenhang met cognitieve processen gezien worden.

Basis van de therapie zijn de tastzin en proprioceptie (sensorisch), die een belangrijke rol spelen bij de organisatie van bewegingen. Het centraal zenuwstelsel heeft informatie van het lichaam nodig om bewegingen te kunnen plannen en uitvoeren.

De cognitieve processen die in de hersenen plaats vinden bij een beweging zoals bewustzijn, aandacht voor prikkelverwerking (waarneming), motivatie en geheugen, zijn ook van groot belang om terug aan bewegingsmogelijkheden en bewegingscontrole te winnen.


Doel is de organisatie en reorganisatie van het zenuwstelsel, om de interactie tussen de persoon en omgeving te verbeteren.


Tijdens de therapie wordt gekeken naar waar er bewegingsmogelijkheden zijn, al dan niet met begeleiding van de therapeut. De tastzin en proprioceptie (houdings- en bewegingszin, dieptewaarneming) worden sterk gestimuleerd omdat ze bij de organisatie van bewegingen een belangrijke rol spelen. Er wordt dan ook vaak met gesloten ogen gewerkt.